Snowflake Obsidian

Snowflake Obsidian

 
Tumblestone pendants on black cord.